Гірничої маси

Усереднення – технологічний процес, спрямований на підвищення однорідності вихідної сировини. Потреба в ньому виникає у випадках, коли коливання вмісту будь-якого компонента в рудах, що добуваються, настільки значні, що вимагають постійної істотної зміни параметрів технологічного процесу збагачення й не забезпечують потрібних показників якості концентратів і вилучення корисних компонентів. А така ситуація через різноманітність властивостей корисних копалини навіть в межах одного й того ж родовища є скоріше правилом, ніж винятком.

Усереднення в різних формах здійснюється на всіх стадіях видобутку й переробки мінеральної сировини аж до її металургійного або хімічного переділу.

Для ефективного усереднення руд і продуктів збагачення використовуються склади (так зване Гірничої маси штабельне усереднення), бункери та змішувальні машини безперервної дії.

Складське усередненняздійснюється шляхом пошарового укладання сировини по всій довжині майданчика складу (кожен шар містить руду однакової якості або певного видобувного забою) з подальшим відвантаженням її з торця штабелю, коли одночасно забирається матеріал з усіх його горизонтальних шарів.

Уживані засоби механізації процесу – думпкари, мостові й консольні конвеєрні штабелеукладальники, забірні й вантажні машини. У цілому їх можна розділити на самохідні та стаціонарні.

Перші забезпечують високу продуктивність і гнучкість роботи, проте вимагають значних просторів для маневрування й доріг з досить хорошим покриттям. Ефективність їх використання нижча порівняно зі стаціонарним устаткуванням.

Другі краще використовують площу складу, забезпечують Гірничої маси більш високу продуктивність, легше автоматизуються. Проте вони вимагають значних капіталовкладень і високої надійності устаткування, бо вихід з ладу частини обладнання порушує всю систему складування.

Бункерне усередненнязабезпечує рівномірне дозування сировини різної якості з окремих акумулюючих бункерів на збірний конвеєр, що подає гірничу масу в технологічний процес збагачення. Схема завантаження й розвантаження усереднювальних бункерів представлена на рис. 1.1.

Рис. 1.1. Будова усреднювальних бункерів:

1 – бункер; 2 – завантажувальний конвеєр;
3 – розвантажувальний візок; 4 – живильник;
5 – збірний конвеєр усередненого матеріалу

До недоліків такого усереднення слід віднести неминучу сегрегацію матеріалу при завантаженні в бункер і при вивантаженні з нього, значні капітальні витрати при спорудженні бункерів великої місткості.

Змішувачі застосовуються для Гірничої маси усереднення невеликих за продуктивністю потоків матеріалів.

На рис. 1.2 наведена схема барабанного усереднювача безперервної дії.

Рис. 1.2. Барабанний усереднювач безперервної дії:

1 – барабан; 2, 4 – бандажі; 3, 9 – зубчаста пара;
5 – розвантажувальна камера; 6, 10 – опорні ролики;
7 – електродвигун; 8 – редуктор; 11 – похилий жолоб

Такого роду машини використовуються в промисловості для змішування різного роду речовин і можуть бути застосовані для усереднювання порошкоподібних матеріалів.

Контрольні питання

1. Необхідність усереднення гірничої маси та його мета.

2. Види усереднення.

3. Технічні засоби для усереднення гірничої маси.


documentalykrhh.html
documentalykyrp.html
documentalylgbx.html
documentalylnmf.html
documentalyluwn.html
Документ Гірничої маси